Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
Koncert žáků smyčcového oddělení
ÚT, 17.3.2020 - 19:00 hod.
Sál ZUŠ

IV. Hudební večer
ST, 18.3.2020 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ
Pěvecký sbor Malíček

je přípravným oddělením dětského pěveckého sboru Paleček.
Sbor navštěvuje kolem 30 dětí ve věku od 5 do 8 let. Výuka
probíhá jednou týdně. Děti se zde učí základům sborového
zpěvu. Důraz je kladen především na správný postoj, dýchání,
výslovnost, rozsah hlasu a čistotu zpěvu jednohlasu písní
s doprovodem klavíru. Často se dětí zapojují i hrou
na jednodušší hudební nástroje. Zpěváčci získávají intonační
a rytmické dovednosti, trénují hudební paměť. Po úspěšném
absolvování Malíčku jsou podle svých schopností zařazováni
do koncertního sboru Paleček.
Repertoár sboru tvoří jednohlasé písně pro děti českých
skladatelů a písně lidové. Děti z Malíčku získávají též důležité
praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí při veřejných vystoupeních v Divadle Horní Počernice
a v Emauzském klášteře. Sbor se zúčastňuje sborových festivalů a soutěží. V roce 2013 získal zlaté pásmo
na soutěži Zahrada písní, v roce 2014 se zúčastnil festivalů Rolničkové svátky písní a Zvoneček.
V letošním roce získal stříbrné pásmo na soutěži Zahrada písní. Od září 2012 vede sbor Mgr. Šárka Mistrová.

 

 

 

NAVRCHOLU.cz