Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
V tento okamžik připravujeme aktuální kalendář koncertů.

poslední dva odehrané koncerty:
Hudební karneval
ČT, 29.6.2023 - 18:00 hod.
KC Domeček

Koncert žáků klavírní třídy Jiřiny Peterkové
PÁ, 23.6.2023 - 17:00 hod.
Sál ZUŠ
Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2023/2024

Do přípravného a základního studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky a na doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let věku. Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 let věku.

 

Hudební obor - nutno rezervovat předem datum a čas přijímací talentové zkoušky
v online přihlášce v oddíle "Dokumenty" - Přihláška ke studiu.

Přijímací talentová zkouška obsahuje přezkoušení za tří základních okruhů:

1. zpěv jednoduché písně (lidové)

2. sluchové rozlišení tónů (vysoké - nízké) a zpěv slyšeného tónu

3. vytleskání jednoduchého rytmického motivu

Každý okruh bude hodnocen body. Maximální počet bodů je 15.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat v následujících termínech:

v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 1899/30, učebna č.2  Čtvrtek  8. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  9. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  16. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
     
speciální termín pro sólo a sborový zpěv - Ratibořická 1899/30, uč. č. 5  Úterý  6. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060, učebna č.9  Čtvrtek  8. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  9. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  16. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ v Hostavicích, Baštýřská 67, učebna č. 1  Čtvrtek  8. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  9. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  16. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.

Přijímáme žáky školního věku – především děti, které půjdou od září 2023 do první nebo druhé třídy ZŠ.

Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, flétny příčné, zobcové, altové, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, el. kytaru, baskytaru, akordeon, sólový zpěv, sborový zpěv a bicí nástroje.

Všichni žáci naší školy, kteří mají zájem a dobré hlasové a sluchové předpoklady, mohou vedle hry na nástroj také navštěvovat naše přípravné pěvecké sbory Malíček (HP) a Lísteček (ČM), nebo pěvecké sbory Paleček a Lístek. Docházku do sboru však také mohou zvolit jako svůj jediný hlavní obor. V tomto případě budou navštěvovat i hudební nauku, aby splnili Školní vzdělávací program.


Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních komisí nebo u zástupkyně ředitele Iriny Likiny.

O přijetí, či nepřijetí žáků ke studiu budou informování zákonní zástupci na e-mail uvedený v online přihlášce nejpozději do 23. června 2023.

 

Výtvarný obor - nutno rezervovat předem datum a čas přijímací talentové zkoušky v online přihlášce v oddíle "Dokumenty" - Přihláška ke studiu.

Přijímací talentová zkouška obsahuje přezkoušení ze tří základních okruhů:

1. kresebný projev, využití techniky, práce s materiálem

2. barevné cítění, vyjádření světla a stínu

3. originalita, tvořivost, fantazie

Každý okruh bude hodnocen body. Maximální počet bodů je 15.

Uchazeči si mohou s sebou přinést i práce vytvořené doma v poslední době.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat v následujících termínech:

v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299/34 (MŠ-přízemí)  Pondělí  5. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
   Úterý  6. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060  Pondělí  5. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.
   Úterý  6. 6. 2023 od 14.00 do 18.00 hod.

O přijetí, či nepřijetí žáků ke studiu budou informování zákonní zástupci na e-mail uvedený v online přihlášce nejpozději do 23. června 2023.

 

Literárně dramatický obor - nutno rezervovat předem datum a čas přijímací talentové zkoušky v online přihlášce v oddíle "Dokumenty" - Přihláška ke studiu.

Přijímací talentová zkouška obsahuje přezkoušení ze tří základních okruhů:

1. mluvní dovednosti

2. komunikativnost

3. pohybové předpoklady, hudební a rytmické cítění

Každý okruh bude hodnocen body. Maximální počet bodů je 15.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat v následujících termínech:

v budově ZUŠ v Hostavicích, Baštýřská 67 Pondělí  5. 6. 2023 od 14.30 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299/34 (MŠ 3. podlaží) Úterý  6. 6. 2023 od 14.00 do 16.00 hod.

O přijetí, či nepřijetí žáků ke studiu budou informování zákonní zástupci na e-mail uvedený v online přihlášce nejpozději do 23. června 2023. 

 

NAVRCHOLU.cz