Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
IV. Hudební večer
PO, 26.2.2018 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ

Klavírní koncert
PÁ, 16.3.2018 - 17:00 hod.
Sál ZUŠ

V. Hudební večer
PO, 19.3.2018 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ

Koncert žáků klarinetové třídy Romana Kudly
ÚT, 27.3.2018 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ
Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2017/2018

 

Přijímací talentové zkoušky - hudební obor

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku.

Přípravné studium má 1 až 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let. Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.

Termín konání talentových zkoušek je zveřejněn nejpozději 14 dní před jejich konáním.

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v následujících termínech:

v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 30, učebna č.2 :  Pátek  9. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.
   Úterý  13. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  16. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060, učebna č.5 :  Pátek  9. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.
   Úterý  13. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  16. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.

Přijímáme žáky školního věku – především děti, které půjdou od září 2017 do první nebo druhé třídy ZŠ.

Vyučujeme hru na klavír, housle, flétny příčné, zobcové, altové, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, kytaru, akordeon, violoncello, zpěv sborový i sólový a bicí nástroje.

Všichni žáci naší školy, kteří mají zájem a dobré hlasové a sluchové předpoklady, mohou vedle hry na nástroj také navštěvovat naše přípravné pěvecké sbory Malíček (HP) a Lísteček (ČM), nebo pěvecké sbory Paleček a Lístek. Docházku do sboru však také mohou zvolit jako svůj jediný hlavní obor. V tomto případě budou navštěvovat i hudební nauku, aby splnili Školní vzdělávací program.

Talentová zkouška obsahuje přezkoušení hudebního sluchu a rytmu. Každé dítě také zazpívá jednu píseň. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení zúčastněných dětí bude provedeno až po ukončení všech termínů talentových zkoušek.

Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních komisí nebo u zástupkyně ředitele Iriny Likiny.

Seznamy přijatých žáků budou zveřejněny 23. června 2017 odpoledne na nástěnce školy a na našich webových stránkách.

 

 

Přijímací talentové zkoušky - výtvarný obor

Do přípravného studia, základního studia I. a základního studia II. stupně jsou přijímáni uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání. 

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku.

Přípravné studium má 1 až 2 ročníky a je určeno pro žáky od 6 let. Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 8 let. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat:

12. a 13. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod. v Horních Počernicích - učebna v přízemí MŠ v ul. Ratibořická, 2299/34

        12. a 13. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod. na Černém Mostě - ul. Generála Janouška 1060
                                                                                                   

Seznamy přijatých žáků budou zveřejněny 23. června 2017 odpoledne na nástěnce školy a na našich webových stránkách.

 

 

 

Přijímací talentové zkoušky - literárně-dramatický obor

Do přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. 

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku.

Přípravné studium má 1 až 2 ročníky a je určeno pro žáky od 6 let. Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat ve dnech 12. a 13. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hod. v učebně č. 34 ve 3. nadzemním podlaží v budově MŠ v ulici Ratibořická 2299/34, Horní Počernice.

 

Seznamy přijatých žáků budou zveřejněny 23. června 2017 odpoledne na nástěnce školy a na našich webových stránkách.

 

NAVRCHOLU.cz