Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
Koncert žáků kytarové třídy Ivana Vasiljeva
PÁ, 2.12.2022 - 17:00 hod.
Sál ZUŠ

Vánoční koncert žáků ZUŠ
PO, 5.12.2022 - 18:00 hod.
Galerie 14, Černý Most

Vánoční koncert žáků ZUŠ
ÚT, 6.12.2022 - 18:00 hod.
Chvalský zámek

Koncert žáků pěvecké třídy Marie Röder
ST, 7.12.2022 - 18:00 hod.
Chvalský zámek

Koncert žáků kytarové třídy Michala Straky
ST, 7.12.2022 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ
Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023

Do přípravného a základního studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky a na doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

Přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let věku. Základní studium I. stupně je určeno pro žáky od 7 let věku.

 

Hudební obor - nutno rezervovat předem datum a čas přijímací talentové zkoušky
v online přihlášce v oddíle "Dokumenty" - Přihláška ke studiu.

Přijímací talentová zkouška obsahuje základní přezkoušení hudebního sluchu a rytmu. Každý uchazeč zazpívá jednu píseň (lidovou). Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat v následujících termínech:

v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 1899/30, učebna č.2  Úterý  31. 5. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  10. 6. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
   Čtvrtek  16. 6. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060, učebna č.9  Úterý  31. 5. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  10. 6. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
   Čtvrtek  16. 6. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ v Hostavicích, Baštýřská 67, učebna č. 1  Úterý  31. 5. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
   Pátek  10. 6. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
   Čtvrtek  16. 6. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.

Přijímáme žáky školního věku – především děti, které půjdou od září 2022 do první nebo druhé třídy ZŠ.

Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas, flétny příčné, zobcové, altové, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tubu, kytaru, el. kytaru, baskytaru, akordeon, sólový zpěv, sborový zpěv a bicí nástroje.

Všichni žáci naší školy, kteří mají zájem a dobré hlasové a sluchové předpoklady, mohou vedle hry na nástroj také navštěvovat naše přípravné pěvecké sbory Malíček (HP) a Lísteček (ČM), nebo pěvecké sbory Paleček a Lístek. Docházku do sboru však také mohou zvolit jako svůj jediný hlavní obor. V tomto případě budou navštěvovat i hudební nauku, aby splnili Školní vzdělávací program.


Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních komisí nebo u zástupkyně ředitele Iriny Likiny.

O přijetí, či nepřijetí žáků ke studiu budou informování zákonní zástupci na e-mail uvedený v online přihlášce nejpozději do 24. června 2022.

 

Výtvarný obor - nutno rezervovat předem datum a čas přijímací talentové zkoušky v online přihlášce v oddíle "Dokumenty" - Přihláška ke studiu.

Přijímací talentová zkouška obsahuje kresbu tužkou a malbu akvarelem na dané téma. Uchazeči si mohou s sebou přinést i práce vytvořené doma v poslední době.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat v následujících termínech:

v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299/34 (MŠ-přízemí)  Pondělí  30. 5. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
   Úterý  31. 5. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ na Černém Mostě, Gen. Janouška 1060  Pondělí  30. 5. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.
   Úterý  31. 5. 2022 od 14.00 do 18.00 hod.

O přijetí, či nepřijetí žáků ke studiu budou informování zákonní zástupci na e-mail uvedený v online přihlášce nejpozději do 24. června 2022.

 

Literárně dramatický obor - nutno rezervovat předem datum a čas přijímací talentové zkoušky v online přihlášce v oddíle "Dokumenty" - Přihláška ke studiu.

Přijímací talentová zkouška probíhá formou pohovoru, nejlépe při ukázkové vyučovací hodině.

Přijímací talentové zkoušky se budou konat v následujících termínech:

v budově ZUŠ v Hostavicích, Baštýřská 67 Pondělí  30. 5. 2022 od 15.00 do 18.00 hod.
     
v budově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 2299/34 (MŠ 3. podlaží) Úterý  31. 5. 2022 od 14.00 do 16.00 hod.

O přijetí, či nepřijetí žáků ke studiu budou informování zákonní zástupci na e-mail uvedený v online přihlášce nejpozději do 24. června 2022. 

 

NAVRCHOLU.cz