Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
Koncert žáků flétnové třídy Zuzany Leimer
ST, 31.5.2023 - 18:00 hod.
Chvalský zámek

Koncert absolventů klavírního oddělení ZUŠ
ST, 31.5.2023 - 18:30 hod.
Sál ZUŠ

Koncert absolventů ZUŠ
ČT, 1.6.2023 - 18:00 hod.
Chvalský zámek

Koncert žáků klavírní třídy Jitky Urbánkové
PÁ, 2.6.2023 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ

Koncert abnsolventů smyčcového oddělení
PO, 5.6.2023 - 18:00 hod.
Chvalský zámek
Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy.

Ke vzdělávání se mohou přihlásit seniorky a senioři s trvalým bydlištěm na území hl. m .Prahy, kteří mají chuť a čas se aktivně věnovat umělecké činnosti na neprofesionální úrovni. Na Akademii se nekonají žádné přijímací zkoušky a jediným kritériem přijetí je zájem o uměleckou činnost pod vedením kvalifikovaných učitelů ZUŠ.

Občané, kteří se pohybují na hranici seniorského věku, ale ještě nemají přiznaný starobní důchod (např. nezaměstnaní, kteří čekají na důchod), mají v případě dostatečných kapacitních možností se v Akademii vzdělávat jako kategorie "55+". Studium je otevřeno i pro držitele průkazů ZTP.

Vzdělávání probíhá formou přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů a koncertů, rozdělených do pololetních částí (zimních a letních semestrů). V průběhu vzdělávání nejsou studenti hodnoceni a semestry nekončí žádnou zkouškou (posluchači nestudují podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách).

Délka studia je koncipována na tři roky. Během těchto tří let je studium uzavřeno. Další studenty je možné přijímat až po uplynutí těchto tří let. Současná skupina studentů ukončí studium v červnu 2023. Každý student může toto tříleté studium absolvovat pouze jedenkrát.

Vzdělávání se obvykle realizuje jednou za čtrnáct dní (účast ve výuce se zaznamenává do indexu). Účastník studia, který po třech letech splní stanovené podmínky, se stane absolventem Akademie a je mu vydán certifikát na slavnostní promoci.

 

Zápis nových studentů

V říjnu 2023 bude zahájen další tříletý cyklus studia v Akademii umění a kultury pro seniory hl. m. Prahy.

Zájemci o studium mohou již nyní podávat přihlášky ke studiu. Přihlášky ke studiu jsou umístěny

na webových stránkách školy v sekci Dokumenty - Přihlášky ke studiu - Přihláška ke studiu v Akademii umění a kultury

pro seniory hl. m .Prahy.

Přihlášku je nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit do kanceláře školy v ulici Ratibořická 1899/30 v Horních Počernicích,

nebo přiložit jako přílohu e-mailu a odeslat na adresu akademie@zus-hp.cz.

Oznámení o přijetí ke studiu bude zasláno na e-mail uvedený v přihlášce nejpozději do 23. 6. 2023.

 

NAVRCHOLU.cz