Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
V tento okamžik připravujeme aktuální kalendář koncertů.

poslední dva odehrané koncerty:
Koncert žáků hobojové třídy Barbory Šolcové
ST, 29.6.2022 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy Jiřiny Peterkové
PÁ, 24.6.2022 - 17:00 hod.
Sál ZUŠ
Historie a současnost

Hudební škola v Horních Počernicích byla založena v roce 1954 v tehdy ještě samostatné obci. Od samotného počátku zajišťovala tato škola výuku pouze v hudebním oboru. Počet vyučovaných předmětů byl tehdy velmi skromný: klavír, housle a prvouka. Málokdo dnes ví, že k prvním vyučujícím školy patřila významná osobnost klavírní pedagogiky, dnes již zesnulá paní Zdena Janžurová. Z původních tří pedagogů, kteří vyučovali při založení školy, se pedagogický sbor rozrostl na dnešních 53 vyučujících.

V současné době se počet žáků v Základní umělecké škole rozrostl. Celkový počet žáků ve školním roce 2020/2021 je 1041. Navštěvují jednotlivé umělecké obory (hudební, výtvarný a literárně dramatický) podle svých zájmů a předpokladů.

V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon, kytaru, bicí nástroje a samozřejmě sólový a sborový zpěv. Součástí výuky v hudebním oboru je hudební nauka, dalšími nepovinnými předměty jsou komorní hra, souborová hra, hra z listu, improvizace.

Ve škole působí řada sborů a souborů. Stálými jsou pěvecké sbory Malíček a Paleček, Lísteček a Lístek, pěvecké soubory Mozaika a Cantabile, smyčcový orchestr, dechový orchestr, Big Band, rocková kapela, klarinetové kvarteto a saxofonové kvarteto.

V průběhu školního roku pořádáme pravidelné koncerty nazvané Hudební večery, které se konají v sále školy, veřejné vánoční koncerty a koncerty v závěru školního roku organizujeme zpravidla v refektáři v klášteře Emauzy, v Zrcadlové kapli Klementina, nebo v modlitebně Církve bratrské v Horních Počernicích. Pravidelně se účastníme hudebního festivalu Libeňské jaro mladých v Libeňském zámku. Naši talentovaní klavíristé účinkují každoročně na náročné celopražské koncertní akci Festival nejmladších klavíristů v Břevnovském klášteře.

Naši žáci reprezentují školu na různých přehlídkách a soutěžích. Ti nejnadanější se pod vedením pedagogů připravují na další profesionální studium na hudebním gymnasiu nebo na konzervatoři.

Hlavním cílem školy je především kvalitní příprava a vzdělávání dobrých amatérů tak, aby si absolventi školy dovedli s chutí zahrát na svůj nástroj jen tak sobě pro radost, nebo aby se mohli uplatnit v různé zájmové činnosti. V každém případě si u nás žáci a studenti obohatí svůj život o další znalosti a o schopnost odkrývat krásy hudby jejím provozováním nebo poučeným poslechem.

NAVRCHOLU.cz