Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
Koncert žáků kytarové třídy Michala Straky
ST, 22.5.2024 - 17:00 hod.
Sál ZŠ Generála Janouška

Koncert absolventů ZUŠ
ST, 22.5.2024 - 17:30 hod.
Chvalský zámek

Koncert žáků klavírní třídy Moniky Srokové
ST, 22.5.2024 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy Kristýny Kosíkové
ČT, 23.5.2024 - 17:30 hod.
Chvalský zámek

Koncert žáků klavírní třídy Naděždy Golubničaji
ČT, 23.5.2024 - 19:30 hod.
Sál ZUŠ




Literárně-dramatický obor

Výuka Literárně-dramatického oboru probíhá

v budově MŠ Chodovická v ul. Ratibořická 2299/34 - 3. patro, učebna č. 34, Horní Počernice
v budově Baštýřská 67/2, Hostavice

Charakteristika literárně-dramatického oboru

Literárně-dramatický obor základních uměleckých škol (dále jen LDO ZUŠ) je oborem syntetizujícím. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Literárně-dramatický obor rozvíjí specificky dramatickou múzičnost dětí, mládeže i dospělých, tj. schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání. Dramatická výchova je významným nástrojem rozvoje některých složek sociability žáků (schopnost kolektivně cítit, řešit obtížné sociální situace apod.) a taktéž nástrojem rozvoje uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti. Jako průprava prolínají všemi stupni studia techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu. Vybavují žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz. Součástí výuky v LDO jsou i základy historie dramatické a slovesné tvorby, návštěvy vybraných divadelních a filmových představení, výstav, koncertů a kulturních památek. Vzhledem k zaměření oboru je žádoucí spolupráce s ostatními obory ZUŠ, výchovně vzdělávacími zařízeními a kulturními institucemi.

Odborně vedená výuka v dramatickém oboru napomáhá včas podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, loutkářství, organizace divadel, učitelství literárně-dramatického oboru na odborných středních a vysokých uměleckých školách, filosofických a pedagogických fakultách.

Struktura studia v literárně-dramatickém oboru

Výuka probíhá v přípravném stupni studia (ve věku 7 až 8 let ), v I. stupni základního studia (ve věku 8 až 14 let) a v II. stupni základního studia (obvykle ve věku 14 až 18 let) . Nadaným žákům LDO ZUŠ je určeno rozšířené studium. V případě zájmu lze otevřít také studium pro dospělé.

Charakteristika vzdělávacího obsahu

 

NAVRCHOLU.cz