Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
Koncert žáků klavírní třídy Veroniky Bonk
PÁ, 14.6.2024 - 17:00 hod.
Chvalský zámek

Koncert žáků kytarové třídy Jozefa Gonzúra
PÁ, 14.6.2024 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ

Závěrečný koncert pěveckých sborů Malíček a Paleček
NE, 16.6.2024 - 18:00 hod.
Sál Pražské konzervatoře

Závěrečná představení žáků LDO
PO, 17.6.2024 - 17:00 hod.
Divadlo Horní Počernice

Závěrečný koncert Dechového orchestru
PO, 17.6.2024 - 18:00 hod.
Chvalská stodola
Hudební obor

Výuka hudebního oboru probíhá

www.mapy.cz - hlavní budova školy v ul. Ratobořická 1899/30, Horní Počernice
                        budova MŠ Chodovická v ul. Ratibořická 2299/34, 3. patro, Horní Počernice
www.mapy.cz - budova školy v ul. Generála Janouška 1060, Černý Most
                        budova ZŠ Generála Janouška 1006, Černý Most
www.mapy.cz - budova v ul. Baštýřská 67, Hostavice

Charakteristika hudebního oboru

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavné aktivní a poučené interpretace, popřípadě vlastní tvorby a prostřednictvím osvojení si základních a nezbytných vědomostí získaných z oblasti hudební teorie využívat hudbu jako prostředku vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení.

Struktura studia v hudebním oboru

Výuka probíhá v přípravném stupni studia (ve věku 5 až 7 let), v I. stupni základního studia (ve věku 8 až 14 let) a v II. stupni základního studia (obvykle ve věku 14 až 18 let) . Nadaným žákům HO ZUŠ je určeno rozšířené studium. V případě zájmu lze otevřít také studium pro dospělé.

Charakteristika vzdělávacího obsahu

Vzdělávací obsah oboru je tvořen očekávanými výstupy, které jsou naplňovány ve vzájemně provázaných a podmiňujících se oblastech – Individuální interpretace a tvorba, Skupinová interpretace a Hudební teorie.

V oblasti Individuální interpretace a tvorba je žákovi umožněno osvojit si hru na nástroj, zpěv popřípadě hudební kompoziční techniku - skladbu. Žák nejprve získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v komorní, souborové hře nebo v sborovém zpěvu v rámci oblasti Skupinová interpretace. Později může uplatnit získané znalosti a vlastní talent v oblasti improvizace, komponování hudby, využívání moderních technologií v hudbě atp. Ve vzdělávací oblasti Hudební teorie zahrnující všeobecnou hudební nauku i základy hudební kompozice je žákovi umožněno osvojit si hudební pojmoslovní systém, seznámit se s hudebními dějinami a s hudebními nástroji. Jako posluchač koncertů nebo hudebních zvukových záznamů vnímá žák množství podnětů v oblasti interpretace, hudebních stylů, žánrů a forem, které ho kultivují do podoby hudebně vzdělaného člověka.

Vzdělávací zaměření

 

 

 

NAVRCHOLU.cz