Image
Nahrávám vyhledávání

aktuální koncerty a vystoupení:
V tento okamžik připravujeme aktuální kalendář koncertů.

poslední dva odehrané koncerty:
Koncert žáků hobojové třídy Barbory Šolcové
ST, 29.6.2022 - 18:00 hod.
Sál ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy Jiřiny Peterkové
PÁ, 24.6.2022 - 17:00 hod.
Sál ZUŠ
13.04.2022, Libor Zíka

Blahopřejeme k úspěchu!

Ve dnech 6. až 8. 4. 2022 se konalo krajské kolo celostátní soutěže ve hře na dechové nástroje.

Žáci Lucie Rapčákové získali:

Martina Bezpalcová 2. cenu v VII. kategorii ve hře na lesní roh,

Tomáš Knobloch 2. cenu v X. kategorii ve hře na lesní roh.

Žákyně Jiřího Břicháče Eliška Bechná získala 3. cenu v IX. kategorii ve hře na trombon.

Žáci Jana Triebenekla získali:

Filip Lukeš 1. cenu ve IV. kategorii ve hře na tenor,

Jan Bouda 1. cenu v V. kategorii ve hře na tenor,

Matěj Bujalka 1. cenu s postupem do celostátního kola v VIII. kategorii ve hře na tenor,

Michal Sál 1. cenu v XI. kategorii ve hře na tubu.

MgA. Jan Triebenekl získal zvláštní cenu poroty za pedagogickou práci.

Žáci Jany Boškové získali:

Johan Kubeš 3. cenu ve II. kategorii ve hře na flétnu,

Lilien Isabella Dittlová Čestné uznání I. stupně ve IV. kategorii ve hře na flétnu.

Žáci Romana Kudly získali:

Lenka Míková 2. cenu v VI. kategorii ve hře na klarinet,

Timofej Golev 1. cenu v VIII. kategorii ve hře na klarinet.

Žáci Zuzany Leimer získali:

Gréta Čumpelíková 1. cenu v V. katrgorii ve hře na flétnu,

Anna Vosecká 1. cenu v XI. kategorii ve hře na flétnu,

David Kalenda 2. cenu v XI. kategorii ve hře na flétnu.

MgA Zuzana Leimer získala zvláštní cenu poroty za pedagogickou práci.

Žákyně Kláry Vavřínové Kateřina Půrová získala 1. cenu v VIII. kategorii ve hře na hoboj.

Žáci Pavla Fiedlera získali:

Beáta Romanovská 1. cenu v V. kategorii ve hře na saxofon,

Matyáš Hanzl 2. cenu v VII. kategorii ve hře na saxofon,

Timofej Golev 1. cenu v VIII. kategorii ve hře na saxofon,

Jiří Koudelka 1. cenu v IX. kategorii ve hře na saxofon,

Damián Koucký 1. cenu s postupem do celostátního kola v IX. kategorii ve hře na saxofon.

Žáci Matěje Trojana získali:

Vojtěch Jeřábek 2. cenu v VI. kategorii ve hře na saxofon,

Štěpán Vincenc 2. cenu v IX. kategorii ve hře na saxofon.

 

Všem soutěžícím gratulujeme k úspěchu!!!

Vyučujícím Lucii Rapčákové, Jiřímu Břicháčovi, Janu Triebeneklovi, Janě Boškové,

Romanovi Kudlovi, Zuzaně Leimer, Kláře Vavřínové, Pavlovi Fiedlerovi a Matějovi Trojanovi

děkujeme za výbornou přípřípravu.

Jiřině Peterkové, Václavovi Mlčochovi, Naděždě Golubničaji, Petře Kolátorové,

Jitce Zábranové, Jitce Urbánkové a Martě Čermákové děkujeme za skvělý klavírní doprovod.

Michalovi Strakovi za výborný kytarový doprovod.« zpět na měsíční přehled
NAVRCHOLU.cz